Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Sáng 21/12, phường Cẩm Thủy tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường năm 2019.

Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2019, được sự chỉ đạo sát sao của thành phố, Đảng ủy, cùng sự điều hành của UBND phường, sự phối hợp của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, sự đoàn kết, thống nhất của cán bộ, công chức phường và sự hưởng ứng, đồng thuận của nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội phường Cẩm Thủy đã có nhiều chuyển biến tích cực, thu ngân sách nhà nước 11 tháng đạt 12,7 tỷ, bằng 133% kế hoạch thành phố giao; thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2019; tình hình chính trị được ổn định, an ninh, trật tự được giữ vững; văn hóa xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên.


Chủ tịch UBND phường, Thủ trưởng cơ quan phát biểu tại hội nghị

Trong hoạt động của công đoàn phường đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, làm tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên công đoàn và người hoạt động không chuyên trách; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Ký kết giao ước thi đua giữa cơ quan phường với công đoàn phường năm 2020

Hội nghị đã thông qua báo cáo thu chi tài chính của phường năm 2019; dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2019; ký kết giao ước thi đua giữa cơ quan phường với công đoàn phường năm 2020 và biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị.


Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn phường năm 2019

Trong dịp này, UBND phường đã khen thưởng 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn phường năm 2019.

Các tin liên quan: