Tin nổi bật

Thông báo

Thông báo tuyển dụng bổ sung công chức cấp xã tập trung tỉnh Quảng Ninh năm 2016

 
Thực hiện văn bảnsố 5857/UBND-TH5 ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng bổ sung côngchức cấp xã tỉnh Quảng Ninh năm 2016 đối với các vị trí còn thiếu do không có thísinh trúng tuyển tại kỳ tuyển dụng công chức cấp xã tập trung tỉnh Quảng Ninhnăm 2016, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã tỉnh Quảng Ninh đã ban hànhQuyết định số 17/QĐ-HĐTD ngày 07/12/2017 về Quy chế tuyển dụng bổ sung côngchức cấp xã. Ngày 28/12/2017, Hội đồng tuyển dụng ban hành Thông báo số38/TB-HĐTD về tuyển dụng bổ sung công chức cấp xã tập trung tỉnh Quảng Ninh năm2016.
Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thông báo tuyển dụng bổ sung đối với 12  vị trí, chức danh công chức cấp xã thuộc 05 huyện, thị xã, thành phố: Hạ Long, Cẩm Phả, Đông Triều, Tiên Yên, Đầm Hà (trong đó có 02 chỉ tiêu xét tuyển nguồn nhân lực chất lượng cao và 10 chỉ tiêu thi tuyển).
Việc tuyển dụng bổ sung công chức cấp xã được thực hiện theo Quy chế tuyển dụng bổ sung ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTD ngày  07/12/2017 của Hội đồng tuyển dụng.
Lưu ý:
- Đối với chỉ tiêu xét tuyển nguồn nhân lực chất lượng cao (02 chỉ tiêu Văn hóa - xã hội của phường Cẩm Bình và Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả), nếu không có thí sinh của nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng đủ điều kiện, Hội đồng tuyển dụng sẽ sử dụng kết quả thi tuyển cùng lĩnh vực, vị trí, chức danh để xem xét, tuyển dụng bổ sung theo nguyên tắc của Quy chế.
- Thí sinh chỉ được đăng ký tuyển dụng bổ sung vào một vị trí, một chức danh công chức cấp xã của một xã, phường, thị trấn có nhu cầu tuyển dụng bổ sung.
- Thi sinh nhận mẫu đơn đăng ký tuyển dụng bổ sung (có đóng dấu Sở Nội vụ, cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng) tại Phòng Nội vụ cấp huyện có nhu cầu tuyển dụng bổ sung hoặc tại Sở Nội vụ (Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, tầng 3, trụ sở liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
- Thời gian nhận đơn đăng ký tuyển dụng bổ sung: 30 ngày, từ ngày 09/01/2018 đến hết ngày 09/02/2018 (trong giờ hành chính).
Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Sở Nội vụ qua số điện thoại: 02033.833143 hoặc 02033.836368 để được giải đáp và hướng dẫn.
http://www.quangninh.gov.vn/So/sonoivu/Lists/TinTuc/Attachments/1907/1.%20Chi%20tiet%20Thong%20bao%20so%2038.PDF
http://www.quangninh.gov.vn/So/sonoivu/Lists/TinTuc/Attachments/1907/2.%20Chi%20tiet%20Quy%20che%20tuyen%20bo%20sung.PDF