Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Ngày 5/11/2019 UBND phường Cẩm thủy phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân và Công an thành phố Cẩm Phả tổ chức hội nghị tuyên truyền luật an ninh mạng, luật thi hành án hình sự; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đến các tầng lớp nhân dân dân trên địa bàn phường.


Các tin liên quan: