Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

ngày 30/12/2021 ngân hàng Tiên Phong đã phối hợp cùng UBND phường trao tặng 100 bộ kittes cho các hộ gia đình là hộ cận nghèo và hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường
Để tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa phường Cẩm Thủy, ngày 30/12/2021 ngân hàng Tiên Phong đã phối hợp cùng UBND phường trao tặng 100 bộ kittes cho các hộ gia đình là hộ cận nghèo và hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường. Đây là một hành động hết sức ý nghĩa của phường Cẩm Thủy cùng với các doanh nghiệp trên địa bàn trong công tác phòng chống dịch. Hãy cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 và quyết tâm “không để lại ai phía sau”.
Các tin liên quan: