Tin nổi bật

Thông báo

Thông báo nhu cầu tuyển công chức cấp xã tỉnh Quảng Ninh năm 2016

Ngày 1/11/2016, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã tỉnh Quảng Ninh ban hành Thông báo số 01/TB-HĐTD về tuyển dụng công chức cấp xã tỉnh Quảng Ninh năm 2016.
Mời bạn đọc nhấn vào tên thông báo bên dưới để xem nội dung chi tiết.
http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txcampha/Lists/Danh%20sch%20cc%20bi%20vit%20tin%20tc%20v%20s%20kin/Attachments/5337/Thong%20bao%20tuyen%20dung%20cong%20chuc%20cap%20xa%20tap%20trung%20tinh%20Quang%20Ninh%20nam%202016.PDF