Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Ngày 09/10/2019, phường Cẩm Thủy tổ chức lễ bàn giao nhà cho hộ nghèo Nguyễn Thị Gái tại tổ 4, khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thủy
Các tin liên quan: