Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

HĐND Cẩm Thủy: Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021

Ngày 28/12/2021 Hội đồng nhân dân phường Cẩm Thủy khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Hoàng Hải - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố.


Quang cảnh Kỳ họp
Năm 2021, phường Cẩm Thủy đã hoàn thành tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế. Thu ngân sách phường đạt trên 17 tỷ đồng bằng 123,35% so với kế hoạch thành phố giao, đảm bảo cân đối đủ nguồn chi thường xuyên và chi đầu tư của phường. Công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực được tăng cường. Nhất là lĩnh vực trật tự đô thị,  Đất đai, tài nguyên khoáng sản, vệ sinh môi trường. Công tác CCHC tiếp tục được tăng cường, các thủ tục hành chính được giải quyết  đảm bảo đúng và trước hạn. Công tác an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao tiếp tục được quan tâm chăm lo. Quốc phòng an ninh được giữ vững.
Hoạt động của HĐND phường  tiếp tục có nhiều  đổi mới, nâng cao hiệu quả công việc. Ngoài việc chủ động phối hợp và chuẩn bị tốt các kỳ họp để bàn, quyết nghị những vấn đề quan trọng về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc  phòng của địa phương HĐND phường còn   thực hiện tốt các chương trình giám sát theo chuyên đề; Đôn đốc UBND phường và các đơn vị có liên quan giải quyết kịp thời đơn thư, kiến nghị của công dân, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo luật định.

Lãnh đạo phường Cẩm Thủy phát biểu tại Kỳ họp
Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 cùng các nhiệm vụ,  giải pháp trọng tâm năm 2022 các đại biểu cũng đã nghe một số báo cáo, tờ trình, thông báo của UBND, UBMTTQ, HĐND, Ban kinh tế - Xã hội, Ban pháp chế của HĐND phường; Nghe đồng chí Trần Hoàng Hải - Phó chủ tịch TT HĐND  thành phố thông báo kết quả kỳ họp thứ 6, kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND thành phố khóa 21.

Đồng chí Trần Hoàng Hải - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố phát biểu tại Kỳ họp
 Các đại biểu cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận,  chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường; nghe đồng chí Chủ tịch UBND phường phát biểu làm rõ những ý kiến phát biểu của đại biểu mà đông đảo cử tri quan tâm.
Tại kỳ họp các đại biểu đã nhất trí thông qua 04 Nghị quyết quan trọng liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022,  dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách phường cùng một số biện pháp điều hành thu ngân sách năm 2022; Việc phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022.
Các tin liên quan: