Tin nổi bật

Thông báo

THÔNG BÁO: Về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn thành phố Cẩm Phả

Căn cứ công văn số 3412/UBND-VX4 ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND thành phố về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn thành phố Cẩm Phả,

Ủy ban nhân dân phường Cẩm Thủy xin được thông báo đến các cá nhân, tổ chức trên địa bàn phường một số nội dung sau:
1. Từ ngày 01/7/2016 trên website http://dichvucong.quangninh.gov.vn cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 66 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thành phố Cẩm Phả và 16 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các phường, xã trên địa bàn Thành phố (thực hiện thí điểm ở các phường Cẩm Bình, Cẩm Trung, Cẩm Thạch, từ ngày 01/9/2016 triển khai thực hiện đồng loạt tại các phường, xã trên địa bàn thành phố Cẩm Phả)
2. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 xin đăng nhập vào website http://dichvucong.quangninh.gov.vn và thực hiện theo  hướng dẫn trong website này. Các bước tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt hồ sơ thủ tục hành chính:
- Cá nhân/tổ chức quét (scan) hoặc chụp ảnh (photo) toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định và nộp qua phần mềm trực tuyến trên website http://dichvucong.quangninh.gov.vn
- Công chức có chức năng tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của cá nhân/tổ chức đã nộp trong thời gian 8 giờ làm việc kể từ khi cá nhân/tổ chức nhấn nút Gửi hồ sơ. Toàn bộ quá trình giao dịch, hướng dẫn giữa công chức với cá nhân/tổ chức đều thông qua phần mềm của công chức và Email của cá nhân/tổ chức đã khai báo ban đầu.
- Ngay sau khi nhận được kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn, công chức tiếp nhận hồ sơ thông báo cho cá nhân/tổ chức mang theo hồ sơ đã quét hoặc chụp ảnh đến nơi đã khai báo nộp hồ sơ qua mạng để nhận kết quả. Trước khi trả kết quả, người trả kết quả kiểm tra lại toàn bộ thành phần hồ sơ có trong phần mềm một cửa điện tử do cá nhân/tổ chức đã nộp ban đầu. Nếu đúng như hồ sơ đã quét hoặc chụp ảnh nộp trên mạng thì trả kết quả, thu phí/lệ phí (nếu có); Nếu không đúng như hồ sơ đã quét hoặc chụp ảnh nộp trên mạng thì hủy kết quả đã giải quyết đồng thời báo cho các cơ quan chức năng xem xét mức độ vi phạm của cá nhân/tổ chức để đề nghị biện pháp xử lý thích hợp.
Ủy ban nhân dân phường Cẩm Thủy xin thông báo các nội dung trên đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường biết để sử dụng dịch vụ.