Tin nổi bật

Thông báo

THÔNG BÁO: Về việc bổ sung thông tin liên quan đến tuyển dụng công chức cấp xã, tỉnh Quảng Ninh năm 2016

Sau khi rà soát kiểm tra, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã của tỉnh bổ sung thông tin tuyển dụng đối với 04 vị trí, chức danh công chức cấp xã như sau:
https://mail.quangninh.gov.vn/service/home/~/?auth=co&loc=vi_VN&id=2142&part=3