Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

Biểu dương người cao tuổi
- Ngày 28 tháng 6 năm 2019 - Hội Người Cao Tuổi phường Cẩm Thủy tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2014 - 2019.
- Tại hội nghị đã biểu dương các cụ cao tuổi đã có những đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở, là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo.
    Ngày đăng: 28/6/2019     Số lần download: 265
    Dung lượng File: 862 KB     Download

Các tin liên quan: