Tin nổi bật

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại1) Chủ tịch UBND phường - Trưởng bộ phận: ông Nguyễn Duy Hưng
 

- Ngày sinh : 3/10/1984
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn :Thạc sỹ quản lý kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động :  :093.362.66262) Phó chủ tịch UBND phường - Phó Trưởng bộ phận: bà Chu Thị Hạnh
 
- Ngày sinh : 29/12/1983
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động :  036 977 2566

 
3) Công chức Văn phòng – Thống kê : Đào Thị Chinh
  - Ngày sinh : 04/9/1992
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Hành chính
- Trình độ lý luận chính trị :
- Điện thoại di động :  039 9211661
 
4) Công chức Tư pháp – Hộ tịch : bà Trần Thị Ly
- Ngày sinh :14/12/1966
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động :  076.634.7636
 
5) Công chức Tư pháp – Hộ tịch : bà Hoàng Hải Ninh
- Ngày sinh :30/6/1987
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ QLCS công
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động :  0932.285.988

6) Công chức Địa chính-Xây dựng-Môi trường & Đô thị: bà Phí Thị Thu Hiền
- Ngày sinh :16/11/1987
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị: 
- Điện thoại di động :  039 645 9617
  
7) Công chức Văn hóa – Xã hội: bà Triệu Thị Dung
  - Ngày sinh:19/12/1983
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động :  093 4266 618
 
8) Công chức Văn hóa – Xã hội: ông Nguyễn Ngọc Minh
- Ngày sinh : 06/05/1987
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động :  037 850 3358