Tin nổi bật

Thông báo

Về việc tiếp nhận khiếu nại, hướng dẫn bảo vệ quyền lợi họp pháp của người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy

Ngày 05/5/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả ban hành công văn số 1369/UBND-KT vv triển khai phương án tiếp nhận khiếu nại, hướng dẫn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy.  Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, đề nghị các nhà phân phối và người tham gia bán hàng thực hiện các bước cụ thể theo Phương án (file đính kèm).
chi tiết xem tại đây