Tin nổi bật

Tổ chức bộ máy


1) Bí thư Đảng ủy phường: Vũ Thị Minh Hải
  - Ngày sinh :1978
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp 
- Điện thoại di động : 0986385575

 
  2) Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND phường: ông Nguyễn Duy Hưng

- Ngày sinh : 3/10/1984
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản lý Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 
- Điện thoại di động :093.362.6626
 
3) Chủ tịch UBMTTQ phường : bà Nguyễn Thị Thúy
  - Ngày sinh : 31/01/1969
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
- Điện thoại di động : 093.658.9198
 
4) Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường: Phạm Thị Thu Hà
- Ngày sinh : 06/4/1972
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động : 039 9875886
 
5) Phó Chủ tịch HĐND phường: Phạm Thị Thanh Tâm
- Ngày sinh : 22/12/1973
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động : 0982922515
 
 
 6) Phó Chủ tịch UBND phường: ông Lương Ngọc Thế

 
- Ngày sinh : 1974
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 
- Điện thoại di động : 0912288999

 7) Phó Chủ tịch UBND phường: Chu Thị Hạnh
- Ngày sinh : 29/12/1983
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân 
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động :  036 977 2566
 
 8) Công chức Văn phòng – Thống kê : Đào Thị Chinh
  - Ngày sinh : 04/9/1992
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Hành chính
- Trình độ lý luận chính trị :
- Điện thoại di động :  039 9211661
 
  9) Công chức Văn phòng – Thống kê : Lâm Thị Thành

- Ngày sinh : 31/3/10983
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị :
- Điện thoại di động :  076.928.0888
 

10) Công chức Tư pháp – Hộ tịch : bà Trần Thị Ly
  - Ngày sinh :14/12/1966
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động :  076.634.7636
 
11, Công chức Tư pháp – Hộ tịch : bà Hoàng Hải Ninh
  - Ngày sinh :30/6/1987
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động :  0932.285.988
 
12) Công chức Địa chính-Xây dựng-Môi trường & Đô thị: bà Phí Thị Thu Hiền
- Ngày sinh : 1987
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động :  0396459617
  
13) Công chức Văn hóa – Xã hội: bà Triệu Thị Dung
 
- Ngày sinh: 1983
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động :  0934266618
 
14) Công chức Văn hóa – Xã hội: ông Nguyễn Ngọc Minh
- Ngày sinh : 06/05/1987
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị:
- Điện thoại di động :  037 850 3358
 
15) Công chức Tài chính – Kế toán: bà Nguyễn Thị Kim Liên
 
 
- Ngày sinh:23/12/1987
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động :  0915049388
 
16) Công chức Tài chính – Kế toán: ông Nguyễn Anh Duy
 
 
- Ngày sinh: 10/12/1992
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động : 0379383821
 
17, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường: ông Phạm Văn Đạt
 
 
- Ngày sinh: 23/12/1970
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động : 0982922523

18, Chủ tich Hội Cựu chiến binh: ông Phạm Đức Thanh
- Ngày sinh: 25/12/1964
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cao đẳng
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động : 0912378940

19, Chủ tịch Hội LH Phụ nữ: Bà Vũ Thị Hiền


 
- Ngày sinh: 16/6/1970
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động :0943078855

20, Bí thư Đoàn Thanh niên: ông Lê Tiến Thành

- Ngày sinh: 02/5/1990
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động :0988159682