Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Chiều ngày 27/12, HĐND phường Cẩm Thủy nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ mười- kỳ họp thường lệ cuối năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019; quyết nghị phương hướng nhiệm vụ năm 2020.


Quang cảnh kỳ họp

 

Tại kỳ họp, UBND phường đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH và công tác chỉ đạo điều hành năm 2019. Báo cáo nêu rõ: Trong năm phường Cẩm Thủy đã hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu. Trong đó thu ngân sách đạt trên 17 tỷ đồng- bằng trên 170% KH TP giao bổ sung và bằng 138% KH phường. Chi ngân sách đạt trên 12,5 tỷ đồng- bằng 105% KH phường. Chủ đề công tác năm được thực hiện hiệu quả, tình hình chính trị xã hội ổn định, ANQP được đảm bảo giữ vững, công tác giáo dục, y tế được quan tâm đúng mức, đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. Kỳ họp cũng được nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư XDCB năm 2019, tờ trình phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2020. Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9. Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ KT- XH năm 2019, giải pháp trọng tâm năm 2020. Báo cáo công tác đảm bảo ANTT, ATXH, xây dựng chính quyền địa phương và quốc phòng năm 2019.

Các đại biểu HĐND phường Cẩm Thủy thông qua các NQ Kỳ họp

 

Kỳ họp đã xem xét, biểu quyết thông qua 04 Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách phường, biện pháp điều hành ngân sách năm 2020. Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020.

UBND phường Cẩm Thủy khen thưởng các tổ HĐND xuất sắc trong hoạt động HĐND phường năm 2019

 

Trong dịp này, UBND phường đã khen thưởng 04 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HĐND phường năm 2019.

                                                                                                                                                                    Đào Thảo

Các tin liên quan: