Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Ủy ban bầu cử phường Cẩm Thủy công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND phường Cẩm Thủy khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử
Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Ủy ban bầu cử phường Cẩm Thủy công bố danh sách chính thức những người  ứng cử đại biểu HĐND phường Cẩm Thủy khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử
    Ngày đăng: 23/4/2021     Số lần download: 312
    Dung lượng File: 2 MB     Download

Các tin liên quan: