Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

Vì một môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp
Nhằm chung tay vì một cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.
Tránh những việc quảng cáo rao vặt trái quy định.
Đoàn TN phường trang trí lại bức tường xí nghiệp Nước Cẩm Phả - đường lên khu phố Hai Giếng 1 bằng những nét vẽ phong cảnh, vừa tạo cảnh quan đẹp.
Hãy cùng chung tay vì một môi trường xanh - sạch - đẹp
< Bức tường của xí nghiệp Nước Cẩm Phả giáp với tuyến đường vào khu phố Hai Giếng 1 >