Tin nổi bật

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại1) Chủ tịch UBND phường - Trưởng bộ phận: ông Nguyễn Thái Bình
 

- Ngày sinh : 28/4/1973
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn :Thạc sỹ
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
- Điện thoại di động :  09125226682) Phó chủ tịch UBND phường - Phó Trưởng bộ phận: bà Chu Thị Hạnh
 
- Ngày sinh : 29/12/1983
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động :  036 977 2566

 
3) Công chức Văn phòng – Thống kê : Đào Thị Chinh
  - Ngày sinh : 04/9/1992
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Hành chính
- Trình độ lý luận chính trị :
- Điện thoại di động :  039 9211661
 
4) Công chức Tư pháp – Hộ tịch : bà Trần Thị Ly
- Ngày sinh :14/12/1966
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động :  076.634.7636
 
5) Công chức Tư pháp – Hộ tịch : bà Hoàng Hải Ninh
- Ngày sinh :30/6/1987
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ
- Trình độ lý luận chính trị:
- Điện thoại di động :  0932.285.988


6) Công chức Địa chính-Xây dựng-Môi trường & Đô thị: ông Nguyễn Văn Bình
- Ngày sinh :23/12/1986
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý đất đai
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động :   090 152 5758
 
7) Công chức Địa chính-Xây dựng-Môi trường & Đô thị: bà Phí Thị Thu Hiền
- Ngày sinh :
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động :  039 645 9617
 
8) Công chức Địa chính-Xây dựng-Môi trường & Đô thị: bà Nguyễn Thị Vân Anh
- Ngày sinh : 23/3/1991
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản lý đất đai
- Trình độ lý luận chính trị:
- Điện thoại di động :  0353397688
 
9) Công chức Văn hóa – Xã hội: bà Triệu Thị Dung
  - Ngày sinh:19/12/1983
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động :  093 4266 618
 
10) Công chức Văn hóa – Xã hội: ông Nguyễn Ngọc Minh
- Ngày sinh : 06/05/1987
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị:
- Điện thoại di động :  037 850 3358